Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för evenemang

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje läsår anordnar AcadeMedias segment och varumärken konferenser och evenemang för sina medarbetare och chefer. Från och med vårterminen 2019 har AcadeMedia Academy fått i uppdrag att kvalitetssäkra konferenser och evenemang. På så sätt kan Academy få en överblick över alla evenemang och hjälpa till att samordna kostnader för lokaler, talare och inramning med mera.

Vi håller på att planera för ett evenemang – vad ska jag göra?

Du som är huvudansvarig för evenemanget behöver fylla i den här innehållsdeklarationen och mejla till academy@academedia.se.

Vilka evenemang ska vi meddela till Academy?

AcadeMedia definierar evenemang som ”alla samlingar av medarbetare/ledare där fler än enbart en organisatorisk enhet samlas”. Du behöver inte meddela Academy om exempelvis ska ha ett  rektorsmöte för alla rektorer eller en samling av alla medarbetare inom ett förskoleområde. Däremot räknas en samling av alla medarbetare inom ett varumärke eller alla chefer inom ett segment som ett evenemang.

Innehållsansvarig

Uppdaterad