Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Karriär

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academy arrangerar ett antal längre utbildningsprogram för att främja chefsförsörjningen i AcadeMedia.

Mentorprogram

AcadeMedias mentorprogram syftar till att fördjupa perspektiven om vad det innebär att vara ledare i koncernen. Att utmana och stimulera ledare, och att bidra till nya perspektiv kring lärande och ledarskap. Programmet syftar också till att möjliggöra för seniora ledare – med potential och driv att anta nya utmaningar – att mer medvetet förbereda sig för att axla ett nytt uppdrag inom koncernen. Kort sagt, att bidra till att säkra vår successionsordning.

Mentorprogrammet riktar sig till seniora chefer som är bedömda i AcadeMedias chefsbedömning (PRP), att vara redo för större/svårare uppgifter inom två år. Innan programmet start genomförs en gedigen antagningsprocess där adepterna till programmet väljs ut och matchats mot en mentor. Mentorsparen kommer att träffas löpande under sex månader med fokus på individuell ledarutveckling.

Talangprogram

I september 2019 startar, för femte året i rad, AcadeMedias talangprogram för blivande chefer. Målgruppen för programmet är medarbetare med potential att bli ledare. Deltagaren är en person vi tror skulle bli en bra ledare inom AcadeMedia, som har visat en drivkraft och en vilja och ett intresse för att bli ledare. Den nominerade ska inte ha ett ledaruppdrag med personalansvar idag, eller gå rektorsprogrammet. Medarbetare inom hela AcadeMedia blir nominerade av sina chefer och verksamhetschefer.

Assessment Center – urvalsprocessen

När en person blivit nominerad bjuds hen in till att delta i ett Assessment Center. Under tiden för Assessment Center vill vi säkerställa att programmet verkligen blir väl investerad tid för dem som går det – att det passar med den egna utvecklingen.

Metoden består av ett flertal olika moment där de nominerade bedöms utifrån i vilken utsträckning ett antal specificerade beteenden uppvisas. Vanliga ingående moment är arbetspsykologiska test, intervjuer samt simuleringsövningar i grupp eller enskilt.

Syftet med Assessment Center är att identifiera styrkor och utvecklingsområden som är direkt kopplade till ett framtida ledarskap. Som grund ligger AcadeMedias chefsprofil och vi tittar på samma egenskaper som vid en chefsrekrytering inom koncernen.

När alla har genomfört Assessment Center får deltagarna besked om de har kommit med i programmet eller inte och alla erbjuds feedback på samtliga moment. Årets Assessment Center avslutades i april.

Nominera nu!

Nomineringsprocessen för Talangprogrammet 2019/20 är nu stängd.

Vad innebär det att vara med i programmet?

För medarbetaren

Som deltagare i Talangprogrammet förbereds du inför ditt första chefsuppdrag genom att arbeta med ditt personliga och professionella ledarskap. Representanter från ledningen samt olika områdesexperter kommer att finnas på plats vid de olika tillfällena. Arbetet utifrån din egen målsättningsplan genomsyrar hela utbildningen, och du får en unik inblick i hur det är att arbeta inom AcadeMedia-koncernen. Metodiken varierar med allt från studiebesök till reflektioner i mindre grupper. Det kommer även att innebära arbete mellan utbildningstillfällena.

För närmaste chef

Som närmaste chef är du alltid viktig i din medarbetares professionella utveckling. För att talangen ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det bra om ni håller regelbundna uppföljningar under programmet för att hjälpa talangen att omsätta kunskapen i sin vardag. Du ska sträva efter att skapa en arena för medarbetaren så att denne får öva sitt ledarskap och använda de färdigheter som hen lär sig under programmet.

Rent praktiskt är det viktigt att medarbetaren har möjlighet att delta vid alla utbildningstillfällen och kan genomföra programmet från start till mål. Deltagandet innebär även vissa kostnader i form av resor, logi och kurslitteratur. Utbildningen avslutas med en examination där du förväntas delta för att ta del av din talangs resa.

Du kommer att få mer information vid uppstartsmötet innan utbildningen börjar.

Om programmet 2018/2019

I år har 30 talanger blivit antagna till Talangprogrammet som startar i september 2018. Totalt kommer alla talanger att träffas i Stockholm vid fyra tillfällen om två dagar. Programmet pågår mellan september 2018 och maj 2019 och avslutas med en examination där närmaste chef och ledning deltar.

De fyra tillfällena har olika teman:

  • Utbildningstillfälle 1 – Individ, chefsprofil och personlig utveckling
  • Utbildningstillfälle 2 – Affärsmässighet, effektivitet och grupprocesser
  • Utbildningstillfälle 3 – Organisation, kvalitet och kommunikation
  • Utbildningstillfälle 4 – Omvärld, forskning och pedagogiskt ledarskap
talangprogrammet2016 Här kan du läsa om Elisa, Josimar och Jons resa i talangprogrammet. 

De deltog i Talangprogrammet 2015/2016 och examinerades i september 2016.

Åsa Lundberg När Åsa Lundbergs föräldravikariat som biträdande rektor på Drottning Blankas Gymnasium i Helsingborg tog slut visste hon inte vad som skulle bli nästa steg. Men när hennes chef nominerade henne till AcadeMedias talangprogram  2014/2015 ledde det till att hon fick nytt jobb.

Läs mer här

Innehållsansvarig

Uppdaterad