Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Karriär

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academy arrangerar ett antal längre utbildningsprogram för att främja chefsförsörjningen i AcadeMedia.

Mentorprogram

AcadeMedias mentorprogram syftar till att fördjupa perspektiven om vad det innebär att vara ledare i koncernen. Att utmana och stimulera ledare, och att bidra till nya perspektiv kring lärande och ledarskap. Programmet syftar också till att möjliggöra för seniora ledare – med potential och driv att anta nya utmaningar – att mer medvetet förbereda sig för att axla ett nytt uppdrag inom koncernen. Kort sagt, att bidra till att säkra vår successionsordning.

Mentorprogrammet riktar sig till seniora chefer som är bedömda i AcadeMedias chefsbedömning (PRP), att vara redo för större/svårare uppgifter inom två år. Innan programmet start genomförs en gedigen antagningsprocess där adepterna till programmet väljs ut och matchats mot en mentor. Mentorsparen kommer att träffas löpande under sex månader med fokus på individuell ledarutveckling.

Programmet kommer att genomföras för första gången under 2017.

Talangprogram

För tredje året i rad arrangerar AcadeMedia ett talangprogram för blivande chefer. Målgruppen för programmet är medarbetare med potential att bli chefer. Deltagaren är en person vi tror skulle bli en bra ledare inom AcadeMedia, som har visat en drivkraft och en vilja och ett intresse för att bli ledare. Den nominerade ska inte ha ett ledaruppdrag med personalansvar idag, eller gå rektorsprogrammet.

Assessment Center

Medarbetare inom hela AcadeMedia blir nominerade av sina chefer och verksamhetschefer. Därefter bjuds alla in att delta i ett Assessment Center, där vill vi säkerställa att programmet verkligen blir väl investerad tid för dem som går det – att det passar med den egna utvecklingen.

Metoden består av ett flertal olika moment där de nominerade bedöms utifrån i vilken utsträckning ett antal specificerade beteenden uppvisas. Vanliga ingående moment är arbetspsykologiska test, intervjuer samt simuleringsövningar i grupp eller enskilt.

Syftet med Assessment Center är att identifiera styrkor och utvecklingsområden som är direkt kopplade till ett framtida ledarskap. Som grund ligger AcadeMedias chefsprofil och vi tittar på samma egenskaper som vid en chefsrekrytering inom koncernen.

När alla har genomfört Assessment Center får deltagarna besked om de har kommit med i programmet eller inte och alla erbjuds feedback på samtliga moment.

Nästkommande nomineringsprocess kommer att påbörjas i januari 2018. Den synkroniseras med den successionsplanering som genomförs under hösten i PRP. Mer information kommer att komma under hösten 2017.

Innehåll i programmet 2016/2017

Totalt kommer alla talanger att träffas vid fyra tillfällen om en till två dagar samt en examineringsdag. Programmet pågår mellan december 2016 och september 2017 och innehåller både fysiska träffar och eget arbete, där fokus ligger på individuell utveckling inom ledarskap.

Programmet innehåller fyra olika moduler:

  • 5-6 december 2016, ledarskap, individ och grupp
  • 25-26 januari 2017, kvalitet, ekonomi och organisation
  • 21 mars 2017, kommunikation
  • 17-18 maj 2017, omvärld, forskning och pedagogiskt ledarskap
  • 14 september 2017, examination

 

talangprogrammet2016 Här kan du läsa om Elisa, Josimar och Jons resa i talangprogrammet. 

De deltog i Talangprogrammet 2015/2016 och examinerades i september 2016.

Åsa Lundberg När Åsa Lundbergs föräldravikariat som biträdande rektor på Drottning Blankas Gymnasium i Helsingborg tog slut visste hon inte vad som skulle bli nästa steg. Men när hennes chef nominerade henne till AcadeMedias talangprogram  2014/2015 ledde det till att hon fick nytt jobb.

Läs mer här

Innehållsansvarig

Uppdaterad