Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Årets ledare 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia ser vi de lokala cheferna och deras medarbetare som hjältarna i vår organisation. Det är de som tillsammans skapar verksamheten. Med detta pris vill vi lyfta en ledare som kopplat till vår chefsprofil särskilt utmärkt sig i sitt ledarskap, och som gjort det möjligt att skapa en verksamhet präglad av mod, passion, balans, tillit och mångfald.

Kriterier

Årets ledare…

  • har visat goda resultat över tid i den enhet/verksamhet som hen har varit ansvarig för.
  • har varit chef i både med- och motgång och visat prov på bredd som chef och ledare – med goda referenser från såväl chefer som medarbetare kring sitt ledarskap.
  • är en förebild för andra och genererar en god arbetsmiljö med möjligheter till lärande och utveckling. Är också en förebild gällande teamarbete genom att agera som mentor, handledare eller på andra sätt stötta andra ledare i organisationen.
  • har sett möjligheterna i digitaliseringen och med framgång nyttjat dessa för att nå sina verksamhetsmål.

Därför är priset viktigt

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia

Ledarskapet i AcadeMedia byggs på sju kompetenser; uppdragsfokus, affärsmässighet, personalledning, beslutsförmåga/konflikthantering, nytänkande, ansvarstagande och kommunikation.

För att en verksamhet och alla dess elever/deltagare ska lyckas nå 100 % av sin mål vet vi att det lokala ledarskapet är helt avgörande. Våra lokala hjältar ska uppmärksammas och vi vill med detta pris visa för hela världen men även internt vilka fantastiska chefer AcadeMedia har. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad