Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Årets innovatör 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia vill med priset för Årets innovatör premiera och synliggöra den chef som på ett särskilt nytänkande och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till en arbetsmarknad och omvärld som blir alltmer globaliserad och digitaliserad. 

Kriterier

Årets innovatör…

  • vågar prova nya vägar och uppmärksamma och lyfta initiativ från medarbetare, och har på ett nytänkande och visionärt sätt verkat för utvecklingen av sina medarbetares potential.
  • agerar innovativt och kreativt i sitt ledarskap med förankring i forskning och beprövad erfarenhet i sitt ledarskap.
  • skapar och delar med sig av betydande innovationer och förbättringar som även kan användas i andra verksamheter än den egna.
  • ser och agerar på händelser i omvärlden som påverkar verksamhetens framtid, samt tar tillvara på utvecklingsmöjligheter och vågar tänka nytt på såväl existerande som nya marknader.

Därför är priset viktigt

Tommy Jarnemark, COO AcadeMedia

Innovation och utveckling är i fokus de kommande åren. Vi ska ta en tydligare roll i utvecklingen av hela utbildningssystemet med moderna verktyg och arbetssätt, något som kommer att stärka vår roll som det ledande utbildningsföretaget.

Samtliga våra medarbetare är en del av att driva den innovation som gör AcadeMedia redo för morgondagen. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad