Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Årets kvalitetsutvecklare 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genom vår kvalitetsmodell ”AcadeMediamodellen” säkerställer vi att varje barn, elev och deltagare får goda förutsättningar för sitt lärande, att undervisningen ständigt förbättras och att vi hela tiden går i riktning mot allt högre måluppfyllelse. Årets kvalitetspris delas ut till en ledare som på ett systematiskt och föredömligt sätt arbetar med hela den här kedjan och på så sätt lyckas nå riktigt goda resultat på den egna enheten.

Kriterier

Årets kvalitetsutvecklare…

  • har ett väl utvecklat och systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och förbättra såväl förutsättningar som processer och resultat.
  • har skapat ett högt engagemang i kvalitets- och utvecklingsarbetet på den egna enheten
  • har sett till att det bedrivs ett systematiskt kollegialt utvecklingsarbete för att höja undervisningens kvalitet
  • har skapat en god lärandekultur på den egna enheten
  • har höjt eller under längre tid bibehållit goda resultat i alla kvalitetsaspekter

Därför är priset viktigt

 

Ingela Gullberg, kvalitetschef AcadeMedia

AcadeMedia har valt att gå kvalitetsvägen där vår övergripande målsättning är att 100 % ska i mål. Vi behöver ledare som i en vardag fylld av utmaningar kan hålla fokus på det övergripande uppdraget och med tydlighet, entusiasm och höga förväntningar förmedlar det till sina medarbetare. Så att medarbetarna i sin tur gör allt som står i deras makt för att få barnen, eleverna eller deltagarna att kunna nå sina mål.

Innehållsansvarig

Uppdaterad