Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Årets samhällsaktör 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia är med och bygger ett bättre samhälle. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Priset Årets samhällsaktör tilldelas den person som utmärkt sig som god ambassadör och förebild för framtidens skola och välfärd. 

Kriterier

Årets samhällsaktör…

  • agerar som en god ambassadör för AcadeMedia, varumärket och enheten i det offentliga samtalet
  • intar på ett naturligt sätt en position som kunnig och seriös samtalspartner i samtalet om framtidens skola och välfärd.
  • är en stark och respekterad samhällsaktör inom området skola och utbildning
  • provar nya vägar och kanaler för delta i samtalet om utbildning
  • inspirerar och är en god förebild för andra att delta i det offentliga samtalet om svensk och internationell skola

Därför är priset viktigt

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör AcadeMedia

Vi tror på individens möjlighet att välja och forma sina liv, vi tror på företagsamhet och entreprenörskap i välfärden. Som ledare i AcadeMedia är du därför inte bara ambassadör för ett företag. Du är en ambassadör för en idé om det goda samhällets utveckling.

Våra chefer och medarbetare är våra viktigaste ambassadörer i vårt arbete att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.

Innehållsansvarig

Uppdaterad