Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Årets temapris – Attraktiv arbetsgivare 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig förutsättning för att klara vårt uppdrag. Vi vill skapa möjligheter för alla vår medarbetare att lära och utvecklas. Priset Årets arbetsgivare tilldelas den ledare som utmärkt sig extra mycket för att finna nya vägar att vara attraktiv arbetsgivare och att möjliggöra för medarbetare att växa tillsammans.

Kriterier

Årets temapris – attraktiv arbetsgivare…

  • har på ett nyskapande sätt utvecklat och kommunicerat sitt medarbetarerbjudande till både befintliga och blivande medarbetare
  • har på ett nytänkande och visionärt sätt verkat för utvecklingen av sina medarbetares potential.
  • främjar nytänkande och innovativa idéer när det gäller att stärka och visa attraktionskraft
  • har skapat ett högt engagemang som förenar alla medarbetare i enhetens utvecklingsarbete

Därför är priset viktigt

Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia

Att utveckla oss som arbetsgivare har länge varit ett prioriterat område för oss inom AcadeMedia eftersom vi tycker att alla medarbetare förtjänar en bra chef.

 Vi vet också att hur vi agerar som arbetsgivare är helt avgörande för att kunna rekrytera rätt kompetens nu och i framtiden.

Genom vårt sätt att verka och hur vi bemöter varandra visar vi på attraktiviteten i vår verksamhet för alla vi möter på.

Innehållsansvarig

Uppdaterad