Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Ny på jobbet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till oss

Här får du en kort introduktion till AcadeMedia. I tre korta kapitel får du lära dig om företagets organisation och historia, vårt uppdrag och vad det innebär att jobba i AcadeMedia. Kursens kapitel baseras på våra löften till dig som medarbetare. När du har gått igenom alla kapitel kan du gå till checklistan där du hittar viktig information som du behöver ha koll på som ny medarbetare. Vi kallar kursen i sin helhet för AcadeMedia för alla. Klicka här om du vill läsa om hur du använder kursen.

AcadeMedia i korthet

Världens viktigaste uppdrag

Arbeta i AcadeMedia

För dig som är ny medarbetare finns det också ett antal praktiska saker som du behöver veta. Vi har samlat viktig information och länkar som du behöver för att komma igång med ditt arbete. Klicka här

Utöver det som beskrivs i denna checklista har respektive verksamhet i AcadeMedia specifika rutiner som du blir guidad till på din arbetsplats.

Har du frågor eller vill veta mer kan du alltid vända dig direkt till din chef.

Det finns flera introduktionsutbildningar i utbildningswebben, beroende på vilken roll du har. GDPR-utbildningen är obligatorisk att genomföra för alla medarbetare och chefer.

Dataskydd - GDPR

Innehållsansvarig

Uppdaterad