Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nyanlända som praktikanter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Är du på gång med att ta emot en nyanländ som praktikant i din verksamhet? Då finns mycket av det material du behöver på den här sidan.

FAQ – praktikant inom Sverige tillsammans
AcadeMedias guide som svarar på de vanligaste frågorna om vad som krävs för att ta emot en praktikant inom ramen för Sverige Tillsammans.

Information om praktik från Arbetsförmedlingen
Kort information från Arbetsförmedlingen om att ta emot praktikanter.

Yrkeskompetensbedömning av akademiker
Den här blanketten är framtagen av Arbetsförmedlingen för den yrkeskompetensbedömning som sker under praktiken.

AcadeMedias blankett för yrkeskompetensbedömning
Den här blanketten är utformad av AcadeMedia och omfattar de kompetenser som krävs för att arbeta inom skolverksamhet. Den ska bifogas till yrkeskompetensbedömningen. Blanketten finns i två versioner, i Word-format för medarbetare inom AcadeMedia och som pdf öppen för alla. Innehållet i de två filerna är det samma.

Samarbetsflöde – Sverige tillsammans
Förtydligande kring samarbetet mellan AcadeMedia och Arbetsförmedlingen, med en överenskommen arbetsgång.

Innehållsansvarig

Uppdaterad