Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Färdplan 2023

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Färdplan 2023 beskriver hur vi ska gå tillväga för att öka takten i vårt gemensamma förbättrings- och utvecklingsarbete, för att både nå högre måluppfyllelse i utbildningsverksamheterna och koncernens övergripande mål. Färdplanen tydliggör vår vision och mission, våra värderingar, övergripande målområden och koncerngemensamma mål samt våra viktigaste strategier och våra löften. Vi ska vara med och leda utvecklingen av framtidens utbildning.

I Färdplan 2020 tog vi sikte på att göra AcadeMedia till ett internationellt ledande utbildningsföretag. Idag är vi norra Europas ledande utbildningsföretag med verksamheter i tre länder och ett brett erbjudande med tydliga varumärken inom hela utbildningskedjan. Vi har därmed skapat en bra plattform för fortsatt tillväxt och utveckling.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad