Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Historia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia bildades 1996 men vår historia sträcker sig betydligt längre tillbaka än så. Vår äldsta verksamhet, Hermods, startade redan 1898 med sina korrespondenskurser, och Pysslingens första förskola öppnade i Nacka 1986.

Det som historiskt sett har förenat hela friskolerörelsen förenar oss som arbetar på AcadeMedia idag – ett ständigt nytänkande och en vilja att bidra till individens rätt att välja förskola, skola och vuxenutbildning. Vi har genom vårt arbete och vårt sätt att bedriva utbildning, genom åren bevisat att utbildning kan fungera och bli framgångsrik på fler sätt än de traditionella.

Sedan starten 1996 har AcadeMedia vuxit både genom förvärv och nystarter. Med stabila strukturer och med utgångspunkt i devisen ”Tillsammans är vi starkare” har AcadeMedia växt med bibehållet fokus på kvalitet och utveckling.

Några viktiga milstolpar i vår historia är när Pysslingen tog klivet in i AcadeMedia 2011, när vi välkomnade norska Espira 2014 och när tyska Joki blev en del i koncernen 2016. Samt då AcadeMedia genom förvärvet av Praktiska Gymnasiet höjde ambitionsnivån för Sveriges gymnasiala yrkesutbildningar.

Innehållsansvarig

Uppdaterad