Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Organisation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia är en koncern som är  uppdelad i fyra olika segment. Inom respektive segment finns aktuella verksamheter samt lednings- och supportfunktioner. Lednings- och supportfunktioner finns även på koncernnivå som bistår alla segment med specialistkunskap och övergripande ledning.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad