Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stab och support

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia är en koncern som är  uppdelad i fyra olika segment. Inom respektive segment finns aktuella verksamheter samt lednings- och supportfunktioner. Lednings- och supportfunktioner finns även på koncernnivå som bistår alla segment med specialistkunskap och övergripande ledning.  AcadeMedia Support bistår alla segment med stöd och support inom olika områden, till exempel HR,IT, Ekonomiservice, lönehantering, juridik och kommunikation. Du kan se mer i detalj hur vi är organiserade här

I menyerna till vänster information för dig som arbetar på något av AcadeMedias huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Bland annat finns information om arbetsplatsernas rutiner för brandskydd och första hjälpen. För dig som dessutom är anställd på AcadeMedia Support finns information om arbetstid, friskvård och pensionsavtal.

Dessa sidor är låsta eftersom informationen på dem bara är relevant för anställda på AcadeMedia Support och de stabsmedarbetare som arbetar på huvudkontoren.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad