Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Mötesrummen på AFK i Stockholm

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Plan 0 är nu klart och det kommer i likhet med plan 5 vara en yta för möten och samtal och vi hoppas att den nya miljön ska inspirera till kreativitet och utveckling.

Vi har nu många fler mötesrum, allt från små icke bokningsbara telefonrum till mindre och större mötes- och konferensrum. Plan 0 kommer främst att vara avsedd för utbildningar med både interna och externa gäster. Kommer det folk utifrån är det här ni bokar lokal.  Eftersom vi fortfarande har restriktioner mot externa besökare kommer vi under hösten inte genomföra några fysiska utbildningar eller ta emot externa besök.

Alla mötes- och konferensrum på plan 1, 2, 4 och 5 är avsedda för interna möten för alla anställda som har sin arbetsplats på något av våra kontor i AcadeMedia.

Alla små rum är bokningsbara via Outlook och alla stora rum (från 16 personer eller fler) bokas via Navet navet@academedia.se

Plan 0

Rummets namn Antal platser Tillgänglig utrustning Bokning
Lagerlöf (Prästkragen) Max 60 TV-skärm Navet
Martinsson (Svenskrummet) 20 TV-skärm Navet
Moberg (Daggkåpan) 12 TV-skärm Navet
Astrid (Rosen) 20, 40 totalt med Lindgren TV-skärm Navet
Lindgren (Gullvivan) 20, 40 totalt med Astrid TV-skärm Navet
Strindberg (Tulpanen) 10 TV-skärm Navet
Linne´ (Konvaljen) 12-16 TV-skärm Navet

 

Plan 1

Rummets namn Antal platser Tillgänglig utrustning Bokning
Sokrates 8 kommer Outlook
Platon 8 TV-skärm portabel Outlook
Fröbel 6 TV-skärm Outlook
Freinet 4 TV-skärm Outlook
4 st telefonrum 1-2 TV-skärm Icke bokningsbara

 

Plan 2

Rummets namn Antal platser Tillgänglig utrustning Bokning
Rörelserummet 4 TV-skärm Outlook
Musikrummet 4 TV-skärm Outlook
Biologirummet 8 TV-skärm Outlook
Teknikrummet 8 TV-skärm Outlook
Svenskrummet 16 TV-skärm Navet
Matematikrummet 8 TV-skärm Outlook
Studion 8 TV-skärm Academy
3 st telefonrum 1-2 TV-skärm Icke bokningsbara

 

Plan 4

Rummets namn Antal platser Tillgänglig utrustning Bokning
Slöjdsalen 18 TV-skärm portabel Navet
Malaguzzi 4 TV-skärm Outlook
Fysikrummet 4 TV-skärm Outlook
Psykologirummet 4 TV-skärm Outlook
Kemilabbet 4 TV-skärm Outlook
2 telefonrum 1-2 TV-skärm Icke bokningsbara
1 vilorum Icke bokningsbara

 

Plan 5

Rummets namn Antal platser Tillgänglig utrustning Bokning
Montessori 16 TV-skärm Navet
Geografirummet 6-8 TV-skärm Outlook
Historierummet 8-10 TV-skärm Outlook

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad