Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Grundskolesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Jens Eriksson, segmentschef grundskolor och gymnasiet

Jimmy Kjellström, biträdande segmentschef grundskolor och gymnasiet

Stabschefer

Klas Aspegren, HR-chef grundskolor och gymnasiet

Ulrika Grahn, Head of Business Control grundskolor och gymnasiet

Anna Andersson, kvalitetschef grundskolor och gymnasiet

Andrej Häggblad, marknadschef grundskolor och gymnasiet

Christian Andersson, affärsutvecklingsdirektör grundskolor och gymnasiet

Tore Olbert, IT-chef för- och grundskolor

Organisation

Segmentets två grupper leds av respektive utbildningsdirektör. Skolcheferna är rektorernas närmaste chef och leds av utbildningsdirektörerna. Inom både Pysslingen skolor och Vittra finns även integrerade förskolor.

Pysslingen skolor

Åsa Blom, utbildningsdirektör

Jessica Mozakka, skolchef

Eva-Lotte Stavle, skolchef

Vittra skolor

Anneli Wisén,  utbildningsdirektör

Andreas Hassel, skolchef region 1

Torbjörn Jansson, skolchef region 2

Innehållsansvarig

Uppdaterad