Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vuxensegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Segmentsledning

Christer Hammar, segmentschef vuxenutbildning

Claudiu Deak, chef anbud och affärsutveckling samt vice segmentschef

Henrika Holgén, HR-chef

Paul Nilsson, CFO

Lisa Moll Börjesson, kommunikationsansvarig

Petra Josefsson, kvalitetschef

Patrik Hellberg, utbildningsdirektör Matchning & utveckling

Anders Haesert, utbildningsdirektör tillväxtgruppen

Per Häggman, utbildningsdirektör Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan

Camilla Egerlid, utbildningsdirektör Hermods

Charlotte Staaf, utbildningsdirektör Eductus

Innehållsansvarig

Uppdaterad