Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Policyer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I menyn till vänster hittar du alla policyer som gäller för oss som arbetar inom AcadeMedia. Våra policyer grundar sig i vårt uppdrag, mål och vision, och på juridiska och etiska ställningstaganden. De utgör ett stöd i allas arbete och utgår från våra behov. De har tagits fram med utgångspunkten att de ska vara aktuella, lätta att förstå och konkreta.

Varje policy har en ansvarig ägare och en innehållsansvarig som regelbundet ser över informationen formuleringarna. Alla policyer är daterade, både med skapande-datum och med datum för revidering och översyn. Vid frågor går det bra att vända sig direkt till innehållsansvarig.

En del policyer har kompletterande riktlinjer som också finns i menyn till vänster.

Dessa har beslutats av styrelsen när revidering har skett:

 • Uppförandekod
 • Kommunikationspolicy
 • IR-policy
 • Insiderpolicy
 • Visselblåsarpolicy

Övriga policyer beslutas av respektive dokumentägare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad