Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Policy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I menyn till vänster hittar du alla policys som gäller för oss som arbetar inom AcadeMedia. Våra policys grundar sig i vårt uppdrag, mål och vision, men även juridiska och etiska ställningstaganden. De utgör ett stöd i allas arbete och utgår från våra behov. De har tagits fram med utgångspunkten att de ska vara aktuella, lätta att förstå och konkreta.

Varje policy har en ansvarig ägare och en innehållsansvarig som ser över informationen regelbundet. Alla policys är också daterade, både med skapande-datum och med datum för revidering och översyn. Vid frågor går det bra att vända sig direkt till innehållsansvarig.

En del policys har kompletterande riktlinjer som också finns i menyn till vänster.

Dessa har beslutats av styrelsen när revidering har skett:

  • Kommunikationspolicy
  • IR-policy
  • Insiderpolicy
  • Visselblåsarpolicy

Övriga policys beslutas av respektive dokumentägare.

Innehållsansvarig

Uppdaterad