Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Antidrogpolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2011-03-28
Reviderad: 2016-01-12

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Därför ska samtliga AcadeMedias arbetsplatser var helt fria från alkohol och droger. Medarbetare som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför stora risker i arbetet både för den som påverkade och omgivningen.

Alla medarbetare i koncernen har ett ansvar gentemot varandra, elever/deltagare och föräldrar. Detta ansvar gäller även dem som drabbas av någon form av missbruksproblem. Genom positiv påverkan och individanpassade åtgärder åtar sig arbetsgivaren att hjälpa och stödja medarbetare med missbruksproblem på ett respektfullt och mänskligt sätt, både med hjälp av interna och externa resurser.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad