Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Informationssäkerhetspolicy för elevhälsans medicinska och psykologiska insats AcadeMedias grundskolor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Verksamhetschef HSL AcadeMedia grundskolor

Inledning

I AcadeMedia grundskolesegment ingår sju enskilda bolag. Varje enskilt bolag är juridiskt sett en enskild vårdgivare.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) utgörs av professionerna skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans psykologiska insats (EPI) utgörs av professionen psykologer. Vårdgivaren har en utsedd verksamhetschef för HSL i enlighet med 4 kap 2§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Verksamhetschefen har det operativa ansvaret för att det systematiskt bedrivs ett kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Uppdragets innebörd och omfattning finns dokumenterat i ett ” förordnande av verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom elevhälsan” från vårdgivarna till utsedd för uppdraget.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad