Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Policy för användning av digitala verktyg

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: IT-chef

IT och en ökad digitaliseringen ger oss nya möjligheter att nå våra mål, samtidigt ökar behovet av att vi använder digitala verktyg och digitala medier med gott omdöme. Syftet med denna policy är att beskriva hur vi som användare ska agera för att undvika risker för oss själva, våra deltagare eller AcadeMedia. Är du osäker? Ta kontakt med din verksamhets IT-chef eller AcadeMedia IT Support.

Denna policy omfattar medarbetare och konsulter inom AcadeMediakoncernen under arbetstid eller vid användning av företagets utrustning och/eller datakommunikation.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad