Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

IR-Policy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: CFO
Skapad: 2015-08-31
Översyn: 2021-11-05
Reviderad och beslutad av styrelsen: 2021-11-30

 

För att AcadeMedia ska uppfylla de krav på informationsgivning som följer av noteringskrav, informationsregler och svensk och EU-rättslig lagstiftning har AcadeMedia antagit denna IR-policy.

AcadeMedias informationsgivning till kapitalmarknaden ska ske i enlighet med gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning, Nasdaq Stockholms informationsregler, Finansinspektionens föreskrifter samt enligt allmänt erkänd praxis.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad