Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kommunikationspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Kommunikationsdirektör
Skapad:
2011-05-05
Översyn: 2019-10-29
Beslutad av styrelsen: 2019-11-26

AcadeMedias kommunikationspolicy gäller för samtliga bolag och varumärken.  Kommunikationspolicyn är det dokument som styr hur vi arbetar med vår kommunikation och olika kanaler inom koncernen, både internt och externt.

Kommunikationspolicyn anger ramarna för hur och varför verksamheten kommunicerar. Därutöver definierar den ansvar och roller, vilket bidrar till ett professionellt arbetssätt där de kommunikativa aspekterna vägs in i alla beslut där det är relevant.

Kommunikationspolicyn utgår från AcadeMedias uppdrag och värdegrund samt Färdplan 2023.

I dokumentrutan till höger hittar du kommunikationspolicyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad