Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kommunikationspolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Kommunikationsdirektör
Skapad:
2011-05-05
Översyn: 2019-10-29
Beslutad av styrelsen: 2019-11-26

AcadeMedias kommunikationspolicy gäller för samtliga bolag och varumärken.  Kommunikationspolicyn är det dokument som styr hur vi arbetar med vår kommunikation och olika kanaler inom koncernen, både internt och externt.

Kommunikationspolicyn anger ramarna för hur och varför verksamheten kommunicerar. Därutöver definierar den ansvar och roller, vilket bidrar till ett professionellt arbetssätt där de kommunikativa aspekterna vägs in i alla beslut där det är relevant.

Kommunikationspolicyn utgår från AcadeMedias uppdrag och värdegrund samt Färdplan 2023.

I dokumentrutan till höger hittar du kommunikationspolicyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad