Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för krishantering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör
Skapad: 2015-07-16
Reviderad: 2019-01-11

En kris för AcadeMedia är en händelse, eller en serie händelser, som hotar företagets, en verksamhets eller en enhets existens, och som den drabbade organisationen (exempelvis en enhet) inte är riggad att hantera.

AcadeMedias medarbetare hanterar varje dag en mängd svåra händelser som för de inblandade individerna är att beteckna som personliga kriser. I dessa lägen kan företaget ha ett arbetsgivaransvar för att bistå den eller de drabbade. Gäller det förskolebarn, elever eller vuxendeltagare finns kraven på insatser definierade i styrdokumenten för elevhälsoarbetet.

Förutom dessa formella krav på insatser som arbetsgivare eller ”skola” ställer AcadeMedia ytterligare krav på alla medarbetare. Människor i kris ska, även om krisen inte har med företaget att göra, bemötas med respekt, empati och professionalitet.

För mer information och frågor kontakta:

Paula Hammerskog, trygghetsdirektör AcadeMedia, 0733 34 87 50.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjerna i sin helhet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad