Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer och avtal kring användande av internet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: IT-chef
Skapad: 2010-01-05
Reviderad: 2015-02-03

Dessa riktlinjer tar upp upphovsrätt för material på internet, vad som gäller vid privat användning av e-post och surf, olämpliga webbplatser, att kontroller av information kan förekomma, information om hantering av personuppgifter samt att installationer av programvara sker av behörig personal.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjen i sin helhet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad