Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer och avtal kring användande av internet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: IT-chef
Skapad: 2010-01-05
Reviderad: 2015-02-03

Dessa riktlinjer tar upp upphovsrätt för material på internet, vad som gäller vid privat användning av e-post och surf, olämpliga webbplatser, att kontroller av information kan förekomma, information om hantering av personuppgifter samt att installationer av programvara sker av behörig personal.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjen i sin helhet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad