Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Policy för gratifikationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2016-10-04

Inom AcadeMedia finns möjlighet att belöna extraordinära insatser från medarbetare genom en ekonomisk gratifikation. Insatsen ska röra något som går utöver medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter och de förväntningar man kan ställa i dessa. (Ordinarie arbete och goda prestationer inom detta belönas vid lönerevision och inte genom gratifikation.)

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad