Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Resepolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapat: 2009-12-08
Reviderad: 2020-03-16

Tillfälliga riktlinjer för resor utomlands i tjänsten 

Nedanstående är tillägg till vår allmänna resepolicy och gäller under perioden av risk för smitta av coronavirus (covid-19). Tillägget kommer att avpubliceras när risken för smitta avtagit.

Resor utomlands

Vi följer UD:s reserekommendationer. Besök deras webbplats för att få den senaste informationen.

 

AcadeMedias allmänna resepolicy

AcadeMedias rese-och konferenspolicy syftar till att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt, miljövänligt och trafiksäkert resande, samt kostnadseffektiv konferens- och lokalbokning.

Policyn utgör en gemensam grund för hantering av resandet och bruk av externa lokaler inom koncernen. Policyn gäller för alla resor och konferenser som sker inom koncernen och betalas av något av dotterbolagen. Koncernens ramavtal och det avtal som finns med aktuell resebyrå ska i första hand användas. Avsteg från policyn kan göras efter beslut av ansvarig chef.

I dokumentrutan till höger hittar du policyn i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad