Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för försäkringar vid utlandsarbete inom AcadeMedia-koncernen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Skapad: 2019-04-03

Dessa riktlinjer tar upp vilka försäkringar som gäller vid tjänsteresa utomlands och vid utlandsarbete, både med tillfälligt boende och med permanent.

I dokumentrutan till höger hittar du riktlinjerna i sin helhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad