Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tystnadsplikt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör
Reviderad: 2019-12-10

Alla som är verksamma i AcadeMedia-koncernens verksamheter som regleras inom ramen för Skollagen har tystnadsplikt, även vikarier och praktikanter, dock inte praoelever eller andra som till exempel gör fältstudier arbetsplatsen. Dessa sistnämnda grupper ska inte delges känsliga uppgifter.

Tystnadsplikten för fristående förskolor och skolor regleras i 29 kapitlet Skollagen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad