Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tystnadsplikt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: HR-direktör
Reviderad: 2019-12-10

Alla som är verksamma i AcadeMedia-koncernens verksamheter som regleras inom ramen för Skollagen har tystnadsplikt, även vikarier och praktikanter, dock inte praoelever eller andra som till exempel gör fältstudier arbetsplatsen. Dessa sistnämnda grupper ska inte delges känsliga uppgifter.

Tystnadsplikten för fristående förskolor och skolor regleras i 29 kapitlet Skollagen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad