Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Att göra en visselblåsaranmälan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har sedan 2013 en visselblåsarpolicy med tillhörande rutiner för hur visselblåsaranmälan följs upp. För att skydda den som lämnar information och ge trygghet i processen finns flera säkra sätt att anmäla missförhållanden inom koncernen. Tjänsten sköts av den externa aktören Whitepaper Advisors som har stor erfarenhet av att hantera visselblåsarrapporter. Den som rapporterar genom systemet är garanterad total anonymitet.

Så lämnar du en visselblåsarrapport

Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

• Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget Trumpet.
• Skriv ett brev och sänd till Trumpet, Box 479, SE-201 24 Malmö.
• Ring till 020 – 10 30 91 (linjen är alltid öppen).

Systemet är öppet för alla som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral och/eller våra policyer. Alla inkommande anmälningar hanteras av Whitepaper Advisors inom 24 timmar närmast helgfria vardag efter att anmälningen inkommit. Whitepaper Advisors gör en första bedömning av anmälan som lämnas till AcadeMedias visselblåsarkommitté inom 48 timmar närmast helgfria vardag.

Har du frågor om systemet eller hanteringen av visselblåsarrapporter? Kontakta Paula Hammerskog, krisledare och ansvarig för säkerhets- och visselblåsarfrågor på AcadeMedia, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad