Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Att lämna en visselblåsarrapport

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har haft en visselblåsarpolicy med tillhörande rutiner för hur visselblåsarrapporter ska följas upp sedan 2013. För att skydda den som lämnar information och ge trygghet i processen finns genom en rapporttjänst flera säkra sätt att anmäla missförhållanden inom koncernen. Tjänsten är upphandlad av en extern aktör, 2Secure, som har stor erfarenhet av att hantera visselblåsarrapporter.

Genom tjänsten går alla rapporter till 2Secure, som gör en objektiv bedömning och tar reda på vad som hänt. Den som rapporterar genom systemet är garanterad total anonymitet.

Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

 • Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden EMS274.
 • Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm.
 • Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.

Systemet är öppet för alla som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policyer. Alla anmälningar gås igenom av 2Secure senast 24 timmar närmast helgfria vardag efter att anmälningen kommit in. 2Secure gör en initial bedömning om anmälan är en okvalificerad eller kvalificerad vissling utifrån:

 1. Om anmälan avser individ i företagsledande eller nyckelställning inom AcadeMedia.
 2. Huruvida anmälan avser en allvarlig oegentlighet inom AcadeMedia, oavsett vilken anmälan är riktad mot.

Har du frågor om systemet eller hanteringen av visselblåsarrapporter? Kontakta Paula Hammerskog, trygghetsdirektör och ansvarig för säkerhets- och visselblåsarfrågor för AcadeMedia, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad