Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förskolesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, mejla nina.lindblom@academedia.se och berätta vad som ska ändras.

Marcus Strömberg, segmentschef

AcadeMedias förskolor Sverige

Veronica Rörsgård, segmentsområdeschef Pysslingen Förskolor

Maria Westerlund, skolchef

Elisabeth Leander, skolchef

Jeanette Elgén, skolchef

Sara Lindberg, skolchef/ kvalitetschef

Lena Jakobsson, HR-chef

Amanda Moser, controllerchef (föräldraledig)

Anna Barrner, marknadschef

AcadeMedias förskolor Norge

Marit Lambrechts, chef AcadeMedias förskolor Norge

Trond Jahren, CFO

AcadeMedias förskolor Tyskland

Lars Falke, chef AcadeMedias förskolor Tyskland

Cornelia Möhrlen, CFO

Innehållsansvarig

Uppdaterad