Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vuxensegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på vuxensegmentet.

Segmentsledning

Christer Hammar, segmentschef vuxenutbildning

Claudiu Deak, chef anbud och affärsutveckling samt vice segmentschef

Henrika Holgén, HR-chef

Paul Nilsson, CFO

Johanna Karlsson Engholm, kommunikationschef

Petra Josefsson, kvalitetschef

Patrik Hellberg, utbildningsdirektör Matchning & Utveckling

Anders Haesert, utbildningsdirektör Tillväxtgruppen (NTI-skolan, KUI, Sälj- och Marknadshögskolan, EC Utbildning, The Game Assembly) och AcadeMedia EdTech

Per Häggman, utbildningsdirektör Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan, Teknikhögskolan och KYH

Camilla Egerlid, utbildningsdirektör Hermods

Patrik Henriksson, utbildningsdirektör Movant

Innehållsansvarig

Uppdaterad