Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Värdegrund

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Som en gemensam bottenplatta i allt arbete har vi i AcadeMedia en gemensam värdegrund. Vi vilar på begreppen passion, mod och tillit – och vår övertygelse om att tillsammans är vi starkare. Värdegrundens begrepp är väl sammanflätade med vår vision, mission och riktning.

Passion – att utveckla utbildning och att bidra till ett högre syfte – Change through education.

Tillit – att våga testa, utforska, misslyckas, lära och tänka nytt.

Mod – att skapa kulturer och miljöer där lärande och utveckling möjliggörs.

Varje medarbetare har ansvar för att, utifrån sina egna värderingar, omsätta vår värdegrund i handlingar och beteenden. Tillsammans skapar vi en god kultur där vi bidrar till att våra barn, elever, vuxendeltagare och kollegor får förutsättningar att nå sin fulla potential.

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad