Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Värdegrund

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Som en gemensam bottenplatta i allt arbete har vi i AcadeMedia en gemensam värdegrund. Vi vilar på begreppen passion, mod och tillit – och vår övertygelse om att tillsammans är vi starkare. Värdegrundens begrepp är väl samman ätade med vår vision, mission och riktning.

Passion – att utveckla utbildning och att bidra till ett högre syfte – Change through Education

Tillit – att våga testa, utforska, misslyckas, lära och tänka nytt.

Mod – att skapa kulturer och miljöer där lärande och utveckling möjliggörs.

Varje medarbetare har ansvar för att, utifrån sina egna värderingar, omsätta vår värdegrund i handlingar och beteenden. Tillsammans skapar vi en god kultur där vi bidrar till att våra barn, elever, vuxendeltagare och kollegor får förutsättningar att nå sin fulla potential.

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad