Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Första hjälpen på jobbet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När olyckan är framme på arbetet behöver det finnas första hjälpen-åtgärder för att minska följdverkningarna. Åtgärderna ska vidtas på plats för att rädda livet på och minska skadeverkningarna för den drabbade, och för att så snabbt som möjligt, tillkalla eller uppsöka medicinsk vård.

Checklista

På varje arbetsplats och på lämpligt ställe ska det finnas anslag med uppgift om:

  • vilka som är utbildade i L-ABC (livsfarligt läge, andning, blödning och chock) samt i hjärt- och lungräddning,
  • var utrustning som förbandslådor, ögon- och nödduschar finns,
  • hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen,
  • var utrustning för första hjälpen finns,
  • telefonnummer till larmtjänst och taxi,
  • adress till arbetsstället och eventuellt också färdbeskrivning.

Det ska vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen vad gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I vissa fall kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas som sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, entreprenörsarbete och praktikanter.

Beställa HLR-utbildning

AcadeMedia har ett avtal med Anticimex som erbjuder en HLR-utbildning för vuxna, maximalt antal är 15 personer per utbildningstillfälle. Utbildningarna bokas hos Anticimex, kontaktuppgifter hittar du här.

Relaterade länkar

Första hjälpen och krisstöd

Innehållsansvarig

Uppdaterad