Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Konvertibler – Frågor och svar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här är några vanliga frågor och svar om konvertibler.

Vad är en konvertibel?

Den som tecknar en konvertibel investerar i ett företag. Företaget betalar en årlig ränta på pengarna. När konvertibelprogrammet är slut bestämmer du om du vill byta dina konvertibler mot aktier eller om du vill att AcadeMedia betalar tillbaka dina pengar med ränta. Om aktien går upp med mer än i snitt 4,1 procent per år tjänar du på att byta konvertiblerna mot aktier.

Varför har AcadeMedias tillsvidareanställda fått detta erbjudande?

AcadeMedia är helt beroende av sina medarbetare och deras engagemang i skolverksamheten. Det är deras insats som skapar värde i företaget och samhället. Ägarna har med konvertibelprogramme