Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Konvertibler – Frågor och svar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kommer några vanliga frågor och svar om konvertibler. Denna sidan kommer att fyllas på om det dyker upp nya frågor.

Vad är en konvertibel?

Den som tecknar en konvertibel investerar i ett företag. Företaget betalar en årlig ränta på pengarna (3-4 procent*). När konvertibelprogrammet är slut bestämmer du om du vill byta dina konvertibler mot aktier eller om du vill att AcadeMedia betalar tillbaka dina pengar med ränta. Om aktien går upp med mer än i snitt 4,1 procent per år tjänar du på att byta konvertiblerna mot aktier.

Varför får AcadeMedias tillsvidareanställda detta erbjudande?

AcadeMedia är helt beroende av sina medarbetare och deras engagemang i skolverksamheten. Det är deras insats som skapar värde i företaget och samhället. Ägarna vill med konvertibelprogrammet ge alla anställda en möjlighet att ta del av värdeutvecklingen som alla som arbetar på AcadeMedia eller något av dess dotterbolag skapar gemensamt.

Vilka kan teckna konvertibler?

Alla som när programmet börjar är tillsvidareanställda på AcadeMediakoncernen i Sverige, får erbjudandet. Det gäller alltså oavsett om man arbetar på AcadeMedia eller något dotterbolag (exempel på sådana är Vittra, Hermods, Pysslingen, NTI Gymnasiet och Movant).

Vilka belopp handlar det om?

Det minsta beloppet att teckna konvertibler för är 5000 kronor. Alla är garanterade att få teckna för 15 000 kronor, men det kommer att finnas möjlighet att köpa mer. När alla som vill fått det de är garanterade, fyller man helt enkelt på och de som vill kan investera mer.

Får jag vanliga aktier om jag byter konvertiblerna mot aktier vid periodens slut eller är det några speciella villkor med dem?

Om du väljer aktier i stället för pengar vid periodens slut får du vanliga aktier. Du kan välja att behålla dem, eller sälja dem. Säljer du dem beskattas den vinst du gör som kapitalinkomst, alltså med en lägre skattesats än löneinkomst. Om du slutar innan konvertibeln kan lösas in får du tillbaka dina pengar med ränta.

Om du behåller dem har du rätt att gå på årsstämman i november varje år där AcadeMedias styrelse, koncernledning och många ägare möts. På årsstämman kan alla ägare, oavsett om de har fem eller 5000 aktier, ställa frågor och ge förslag.

Om du väljer att behålla dina aktier tar du från det datum du får dem själv den risk det innebär att äga aktier, eftersom aktiekursen kan gå både upp och ner.

Vilka risker finns det i det här?

Pengarna är låsta i flera år, även om de ger ränta under tiden kommer du inte åt dem. Att äga en konvertibel är under löptiden säkrare än att äga aktier eftersom konvertibeln kan bytas mot kontanter när konvertibeln löper ut. Värdet på konvertibeln kan alltså inte sjunka.

Pengarna du investerar i konvertibelprogrammet ska betalas tillbaka till dig antingen i form av aktier eller i form av pengar. Om AcadeMedia mot förmodan skulle gå i konkurs kommer pengarna att betalas ut först efter det att långivare (exempelvis banker) fått betalt för de lån de gett AcadeMedia, detta förutsatt att det finns tillgängliga medel kvar.

Förväntas jag som medarbetare att köpa konvertibler?

Nej, det finns ingen förväntan på någon att köpa konvertibler. Detta är ett erbjudande att på ett så säkert sätt som möjligt investera i AcadeMedia. Detta är ett personligt beslut som var och en tar utifrån sina egna förutsättningar. Konvertibeln innebär att man får tillbaka sina pengar inklusive ränta även om aktien går ner i värde.

Vad ska AcadeMedia använda pengarna till?

Syftet med programmet är att skapa en så förmånlig modell för medarbetare att investera i AcadeMedia som möjligt, tanken är att de på så sätt ska kunna ta del av AcadeMedias framtida värdeutveckling. De pengar som de anställda investerar genom programmet är inte avsedda för något specifikt ändamål. De blir en del av AcadeMedias totala finansiering och kommer att användas för att utveckla företaget på bästa sätt.

Behöver AcadeMedia pengar, är det därför man gör detta?

Nej, detta görs eftersom ägarna vill erbjuda alla tillsvidareanställda att bli delägare på ett förmånligt sätt. Hade AcadeMedia behövt låna pengar hade det varit billigare att göra det av banken, räntan till dig som medarbetare på det insatta kapitalet är högre än bankräntan.

En fördel för dig är att räntan du får på dina investerade pengar beskattas som inkomst av kapital, inte inkomst av tjänst.

Vad händer om jag slutar min anställning på AcadeMedia under tiden?

Om man som medarbetare väljer att sluta på AcadeMedia under konvertibelns löptid får man dock behålla konvertiblerna och rätten till möjlig värdeökning under löptiden. Investerade pengar är alltså bundna under löptiden och man kan välja att antingen konvertera till aktier eller få tillbaka pengarna med ränta vid löptidens slut.

När får jag veta exakt hur detta går till?

Det fullständiga erbjudandet med all information ska mailas till alla tillsvidareanställda den 11 februari. Då kommer det också information finnas på AcadeMedias webbplats och på förmånswebben.

Var kan jag läsa mer om AcadeMedia aktier?

Det bästa stället att läsa om aktien är på AcadeMedias webbplats.

Vilka är huvudägare till AcadeMedia i dag?

AcadeMedias huvudägare idag är familjeföretaget Mellby Gård. Här finns en artikel med hur de ser på AcadeMedia och varför de valt att köpa drygt 20 procent av aktierna i bolaget.

 

* Exakt räntesats och konverteringskurs (antal aktier man får) fastställs i början av februari 2019.

Innehållsansvarig

Uppdaterad