Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kollektivavtal och facklig samverkan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inom AcadeMedia har vi valt att vara medlem i Svenskt Näringsliv och arbetsgivarorganisationen Almega. Genom medlemskapet tecknar vi kollektivavtal anpassade till den verksamhet som bedrivs.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer som reglerar löner och anställningsvillkor och övriga förhållanden på arbetsplatsen, till exempel medbestämmande.

Vad regleras i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal kan täcka allt från en enskild arbetsplats till en hel bransch. Lagstiftningen på arbetsmarknadens område är oftast semidispositiv. Det betyder att den kan ersättas och förbättras genom ett kollektivavtal. Däremot är det inte tillåtet med avtal som innebär sämre villkor än lagstiftningen.

Områden som kollektivavtalen reglerar är till exempel rättigheter och skyldigheter, anställningsformer, arbetstid, ersättningar och ledigheter.

Har vi lönerevision varje år?

Till kollektivavtalet kopplas bland annat ett antal löneavtal. Inom Friskoleavtalet finns tre löneavtal, ett för vardera facklig organisation som tecknat avtalet, det vill säga Vision, Kommunal och Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund). Inom Utbildningsavtalet finns två löneavtal, ett för vardera Unionen och Sveriges Ingenjörer. Du hittar avtalen i den lila rutan.

Vilket kollektivavtal har jag?

Inom AcadeMedia tillämpar vi främst två olika avtal som är anpassade till vår bransch. Som medlemmar i Almega Tjänsteföretagen och Almega Tjänsteförbunden tillämpar vi Friskoleavtalet för verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasieverksamhet respektive Utbildningsavtalet för vuxenutbildningen och AcadeMedia Support. Detta är huvudregeln men det förekommer undantag av olika anledningar. I tabellen nedan kan du söka fram din verksamhet och se vilket kollektivavtal den tillämpar.

FöretagsnamnOrg.nrKollektivavtalPensionSemestertypIntjänande- & uttagsårArbetsgivarnr. Nordea
AcadeMedia Eductus AB556527-4007UtbildningsavtaletITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2640840
AcadeMedia fria Grundskolor556932-0699FriskoleavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1645341
AcadeMedia Support AB556568-8479UtbildningsavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1642409
Coaching och utveckling i Sverige AB556820-7673UtbildningsavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646673
Design & Construction College556982-8451FriskoleavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646299
Didaktus Skolor AB556473-2856FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1641447
Didaktus Utbildningar AB556645-3626FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1641448
Drottning Blankas Gymnasieskola AB556566-8794FriskoleavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1641895
EC Utbildning AB556626-4387UtbildningsavtaletITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2646677
Framtidsgymnasiet Göteborg AB556478-1606FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639176
Framtidsgymnasiet i Sverige AB556575-5500FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639670
Framtidsgymnasiet Öst AB556530-4481FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639474
Fria Academien i Skövde AB 556613-4572 641236
Färjan AB556768-0631FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647353
Förskoleaktiebolaget Hattstugan556449-6817FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647369
Hammarby Förskolor AB556629-2537FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647175
Hermods AB556044-0017UtbildningsavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646674
Hermods gymnasium556528-6696Friskoleavtalet ITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646324
IT Gymnasiet Sverige AB556597-0471FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639167
Kastanjelunden Förskola AB556755-0032FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1640022
Kista Montessoriskola AB 556609-1400 FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1644693
Klara Gymnasium AB556630-3938FriskoleavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1645487
KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)556355-7395FriskoleavtaletITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2645902
Kungsholmens förskola AB559042-7000FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647675
Landborgen Prästgatan Förskolor AB556450-2101FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647308
Ljud & Bildskolan LBS AB556485-1649FriskoleavtaletITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2641896
Lärkträdets Förskola AB556590-4868FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647309
Mikael Elias Teoretiska gymnasium AB556558-3282FriskoleavtaletITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644583
Nordens Teknikerinstitut AB556120-3679FriskoleavtaletITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2640836
NTI-skolan AB556709-8057utbildningsavtaletITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644596
NTI-skolan AB556709-8057UtbildningsavtaletITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644596
Nya Designgymnasiet i Nacka AB556932-0681FriskoleavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1645342
Plusgymnasiet AB556578-9129FriskoleavtaletITP 11 ap- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644585
Plushögskolan AB556495-5853UtbildningsavtaletITP 11 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2644591
Primaskolan i Sverige AB556557-0958FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1644561
ProCivitas Privata Gymnasium AB556615-7102FriskoleavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1644584
Pysslingen Förskolor och Skolor AB556035-4309FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1622190
Rytmus AB556464-8979FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1639852
Sjölins Gymnasium AB556375-8399FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1629288
Sofiero Förskola AB556555-3079FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647742
Stallmästarens Förskola AB556480-7625FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647310
Sälj och Marknadshögskolan i Sverige AB556518-9361UtbildningsavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1646678
Söder Triaden Förskolor AB556468-5955FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1644433
TGA utbildning AB556575-3901UtbildningsavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647733
Utbildningsborgen i Örebro AB556442-1328UtbildningsavtaletITP 1 & 21 apr- 31 marIntjänande år 1, uttag år 2646673
Vittraskolorna AB556458-6716FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1642428
Vårberga Förskola AB556494-2703FriskoleavtaletITP 1 & 21 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647370
Växthuset förskola i Mölndal AB556780-2714FriskoleavtaletITP 11 jan-31 decIntjänande & uttag år 1647743

Innehållsansvarig

Uppdaterad