Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kontakta HR

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På koncernnivå arbetar HR med centrala frågor. I våra verksamheter arbetar HR med att stötta chefer i strategiska och operativa frågor. Som medarbetare vänder du dig i första hand till din chef.

Förskola

Pysslingen förskolor

För snabbast svar på dina frågor, maila till hrforochgrund@academedia.se.

Isabella Gynne Västberg, HR-chef, och 076-1135422.

Linnéa Eriksson, HR Partner, 08-794 43 37

Grundskola

Pysslingen Skolor och Vittraskolorna

För snabbast svar på dina frågor, maila till hrforochgrund@academedia.se.

Rickard Kjellman,  HR Chef, 08-4515417
Åsa Lundgren, HR Partner Pysslingen Skolor: region 1 och 2, 08-794 42 83
Annelie Unge, HR Partner Pysslingen Skolor: region 3 och 4, 08-794 42 29
Christine Frenning, HR Partner Vittraskolorna, 08-506 375 33
Susanna Klaus (föräldraledig läsåret 18-19),  HR Partner

Gymnasieskola

Mikael Elias Gymnasium, Hermods Gymnasium, Klara Gymnasium, Rytmus, Stockholms Internationella Restaurangskola, Stockholms Internationella Hotellskola, ProCivitas Privata Gymnasium, Sjölins Gymnasium, Designgymnasiet, Didaktus, LBS – Kreativa Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Plusgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, NTI-gymnasiet

Klas Aspegren, HR-chef, 070-839 30 04
Anton Häller, HR-administratör
Johanna Andersson, HR-strateg, 076–771 21 88
Karin Widegren, HR-strateg, 070-256 42 46
Frida Sparud, HR-strateg, 070-283 59 14
Hanna Bengtsson, HR-koordinator, 072–548 75 07 (tjänstledig)

Vuxenutbildning

Eductus, Hermods, NTI-skolan, Plushögskolan, KompetensUtvecklingsInstitutet, Sälj- och Marknadshögskolan, Coachning och utveckling, The Game Assembly, EC Utbildning

För snabbast svar på dina frågor, maila till vuxhr@academedia.se.

Henrika Holgén, HR-chef, 031-704 80 63
Anna Garcia Karisaar, HR-partner, 031-704 80 64
Helena Dahllöf, HR-partner, 010-142 12 19
Emilie Bäckström, HR-partner, 08-410 254 72
Sara Sandell, HR-koordinator, 08-410 254 61

AcadeMedia Support

Johanna Koistinen, HR-partner (konsult), 08-794 43 66

AcadeMedia

Lisa Oldmark, HR-direktör, 070-761 47 60
Carina Åkemark, chefsrekryterare, 08-7944219
Greta Sundin, HR-strateg – löne- och förmånsfrågor samt HR-ekonomi, 08-794 42 41
Saskia Skogman, HR-strateg – kompetensförsörjning, 072-547 78 44,

Innehållsansvarig

Uppdaterad