Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ledighet och frånvaro

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här hittar du mer information om olika typer av ledighet och frånvaro från din tjänst.

Semester

Du ansöker om semester hos din närmaste chef. När semestern är beviljad rapporterar du dagarna i tidrapporten på Personalwebben. Ingen blankett för ledighetsansökan behövs.

Läs mer om semester.

Sjukfrånvaro

Sjukanmälan gör du till din närmaste chef, eller enligt arbetsplatsens riktlinjer. Första sjukdagen är en karensdag, vilket innebär att du inte får någon lön den dagen. Det är viktigt att du registrerar sjuk- och friskanmälan i Personalwebben samma dag du blir sjuk/frisk.

Läs mer om sjukfrånvaro.

Tjänstledighet och permission

Tjänstledighet är oftast detsamma som ledighet med löneavdrag. Möjligheten att få tjänstledigt styrs av lagar, avtal, policys och riktlinjer. Tjänstledighet mer än 1 månad anmäls på en särskild blankett som du hittar i Personalwebben.

Läs mer om tjänstledighet och permission.

Föräldraledighet

Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. Föräldraledigheter som ger rätt till ersättning från allmän försäkring anmäler du till försäkringskassan själv.

Läs mer om föräldraledighet.

Olovlig frånvaro

Alla medarbetare är skyldiga att meddela närmaste chef om han eller hon blir sjuk eller av något annat skäl måste utebli från arbetet. Gör man inte det kan det komma att betraktas som olovlig frånvaro.

Om en medarbetare avvikit eller uteblir från sin arbetsplats och är onåbar trots stora ansträngningar, kan det vara lämpligt att närmaste chefen efter ett par veckor skriftligen meddelar att arbetsgivaren betraktar det som att personen i fråga har lämnat sin anställning. Kontakta alltid HR innan du skickar information om uppsägning.

Som arbetsgivare har man skyldighet att göra ett antal saker innan en medarbetare formellt sett är uppsagd. Det finns en checklista som fungerar som stöd i processen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad