Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Semester

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Enligt kollektivavtal och semesterlag har alla vid fullt intjänande rätt till åtminstone 25 dagars semester per år. Som chef har man ansvar för att semester förläggs för alla med minst 20 dagar per semesterår. Semester är en viktig arbetsmiljöreglering, men stora semesterlöneskulder kan också få negativa konsekvenser ur en finansiell synvinkel. Målet är att alla ska ta ut samtliga semesterdagar för att få möjlighet till vila och återhämtning.

Ansök om semester

För att ansöka om semester gör du på följande sätt:

  • Prata med din chef om ditt semesterönskemål.
  • När chefen gett sitt godkännande, tidrapporterar du din semester i Personalwebben.

Tips! Se hur många semesterdagar du har kvar genom att logga in i Personalwebben, se ”mina anställningsuppgifter” och klicka på ”semesteruppgifter”

Semesterår

De flesta verksamheter inom AcadeMedia följer kalenderåret dvs 1 januari till 31 december, där intjänandeår och uttagsår är sammanfallande. Men för vissa verksamheter löper semesteråret från 1 april till 31 mars, där intjänandeåret är året före uttagsår. För att se vilket semesterår din verksamhet har, se relaterade dokument i lila rutan.

Om du inte har sammanfallande år kan du om du är tillsvidare eller provanställd ta ut några dagars semester under ditt första anställningsår, men får då en skuld till arbetsgivaren. Hur många dagar du kan ta ut beror på när du påbörjade din anställning. Anställda under perioden 1 april till 31 augusti erhåller 20 förskottsdagar och anställda under perioden 1 september till 31 mars erhåller 5 förskottsdagar.

Semesterrätt

Huvudregeln är att samtliga arbetstagare har rätt till 25 dagars semester per semesterår. I de flesta kollektivavtal finns dock kompletterande regler om att arbetsgivaren och medarbetare i chefsställning, eller medarbetare vars arbetstid är svår att kontrollera, kan komma överens om att man i stället för pengar/ledighet får högre lön och/eller 3-5 semesterdagar utöver lagstadgad semester. Övrigt regleras i respektive kollektivavtal.

När kan jag ta ut semester?

I första hand ska semestern tas ut under sommarmånaderna juni-augusti eller vid jul och nyår. Enligt semesterlagen har medarbetaren rätt till minst 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni – augusti. Man kan självklart komma överens om att dagarna inte tas ut sammanhängande, men medarbetaren har inte rätt att kräva semester under annan tid än sommarmånaderna.

Medarbetaren kan aldrig kräva att semestern ska förläggas vid en viss period, utan medarbetaren kan enbart lämna önskemål. Arbetsgivaren har rätt att lägga ut fyra veckors semester under sommarmånaderna (jun-aug) när det är lugnt i verksamheten.

Hur många dagar måste tas ut varje semesterår?

Man ska ta ut minst 20 semesterdagar per semesterår, undantag kan ske vid sjukdom, föräldraledighet eller annan typ av ledighet.
Skulle en medarbetare, av någon anledning, inte ta ut sina 20 dagar under semesteråret kommer dessa betalas ut i pengar när semesteråret avslutats.

Exempel. Medarbetaren har 30 dagar i semesterrätt och tar ut 18 dagar under semesteråret. Medarbetaren får då utbetalat 2 dagar i pengar och 10 dagar sparas.

Om du som chef har medarbetare som inte tagit ut minst 20 dagar under avslutat semesterår eller under pågående semesterår bör du kontrollera varför inte detta är gjort. Kan det vara så att semestern inte är registrerad i personalwebben?

Vilket semesterår har jag?

I tabellen på sidan om kollektivavtal kan du söka fram din verksamhet och se vilket semesterår de tillämpar.

Sparad semester

Överskjutande semesterdagar (antalet dagar beror på vilken semesterrätt medarbetaren har) kan sparas i max 5 år. I de fall där det har varit praktiskt omöjligt att lägga ut semester, när arbetstagaren varit sjuk eller föräldraledig hela eller större delen av semesteråret, ska den anställda ersättas med semesterlön. Denna ska utbetalas senast en månad efter semesterårets utgång.

Semesterlönegrundande frånvaro

Sjukfrånvaro är semesterlönegrundande om den under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar. I en sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Semesterlönegrundande för föräldraledighet är 120 dagar, 180 dagar för ensamstående förälder.

Ferieanställda lärare

I samtliga fall av ferieanställningar ska semestern räknas in och läggas ut i samband med sommarferien, ingen semester tas ut under arbetsåret. En lärare med ferieanställning har därmed inte rätt att spara semester. Önskar den anställda vara ledig är det tjänstledighet som gäller. Till julilönen betalas semesterersättning ut på de betalda semesterdagarna, ingen rapportering i tidrapporten ska göras.

Innehållsansvarig

Uppdaterad