Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tidrapportering (Personalwebben)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Personalwebben

I Personalwebben gör du din tidrapport och reseräkning. Du kan även se din lönespecifikation, lönehistorik samt hur mycket semester du har. Är du chef kan du bland annat attestera tidrapporter, godkänna reseräkningar/utlägg och lägga upp anställningar. Du kan läsa mer om hur du arbetar i Personalwebben i underrubrikerna till vänster.

Klicka här för att komma till Personalwebben.

Viktiga datum

Observera! Från januari 2019 är det extra viktigt att tidrapportera och attestera i tid. Anledningen är nya regler från Skatteverket. Läs mer här.

Månadsvis

Senast 2:a arbetsdagen: tidrapport sänd för godkännande till chef
Senast 6:e arbetsdagen: chef skall attestera tidrapport och reseräkning/utlägg
Senast 6:e arbetsdagen: Alla nyanmälningar, personalanmälningar och löneunderlag så som ledighetsansökningar, utläggskvitton och sjukintyg skall vara lönekontoret till handa

Årsvis

Senast 30 juni: friskvård för året skall vara rapporterat i förmånswebben

Om anställd ska sluta måste tidrapportering vara klart och skickad till chef innan slutdatumet passerat, efter sista anställningsdatum kommer inte den anställde in i personalwebben.

Innehållsansvarig

Uppdaterad