Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tidrapportering (Personalwebben)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Personalwebben

I Personalwebben gör du enkelt och smidigt din tidrapport och reseräkning. Du kan även se din lönespecifikation, lönehistorik samt hur mycket semester du har. Du som är chef kan bland annat attestera tidrapporter, godkänna reseräkningar/utlägg och lägga upp anställningar. Du kan läsa mer om hur du arbetar i Personalwebben i underrubrikerna till vänster.

Klicka här för att komma till Personalwebben.

För att dina avvikelser och utlägg ska betalas ut i tid behöver du registrera dessa senast den 2:a arbetsdagen varje månad. Din chef ska sedan godkänna detta senast 6:e arbetsdagen varje månad. Innan en anställning löper ut eller avslutas måste tidrapportering skickas iväg för attestering. Efter sista anställningsdatum kommer inte den anställde in på personalwebben, vilket innebär att chef måste logga in och registrera avvikelser för de anställda som missat att tidrapportera efter sitt slutdatum.

Innehållsansvarig

Uppdaterad