Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tidrapportering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nytt HR- och lönesystem

I servicwebben hittar du, från fredag den 15 mars 2019, länkar till att göra din tidrapport och reseräkning. Där finns även länkar till din lönespecifikation, lönehistorik samt hur mycket semester du har. Är du chef kan du också bland annat attestera tidrapporter, godkänna reseräkningar/utlägg och lägga upp anställningar.

Viktiga datum

Observera! Från januari 2019 är det extra viktigt att tidrapportera och attestera i tid. Anledningen är nya regler från Skatteverket. Läs mer här.

Månadsvis

Senast 1:a arbetsdagen: tidrapport och reseräkning ska vara sända för godkännande till chef
Senast 3:e arbetsdagen: chef ska attestera tidrapport och reseräkning/utlägg

Årsvis

Senast 30 juni: friskvård för året skall vara rapporterat i förmånswebben

Om anställd ska sluta måste tidrapportering vara klart och skickad till chef innan slutdatumet passerat, efter sista anställningsdatum kommer inte den anställde in i personalwebben.

Innehållsansvarig

Uppdaterad