Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I servicewebben hittar du, från fredagen den 15 mars, hjälp och stöd till hur du rapporterar, attesterar och administrerar personalförändringar.

Hur kontaktar jag Academedias löneavdelning?

Ärende Servicewebben
Telefon 0771-794401
Öppettider 09:00 – 15:00 (mån-fre)
Adress AcadeMedias löneavdelning
Box 213
101 24 Stockholm

Innehållsansvarig

Uppdaterad