Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lönespecifikation och anställningsuppgifter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Mina anställningsuppgifter

anställningsuppgifter

Under rubriken Mina anställningsuppgifter hittar du hur många semesterdagar som du har kvar, anställningsvillkor och din lönespecifikation. Du kan också lämna uppgift om närmast anhörig.

Semesteruppgifter

Vill du veta hur många semesterdagar du har kvar och hur många du tagit ut samt sparade semesterdagar, ser du detta i Personalwebben under
Mina anställningsuppgifter > Semesteruppgifter. Här framgår din semesterrätt, hur många dagar du har kvar (saldo) och uttagna dagar.

Lönespecifikation

Din lönespecifikation publiceras två dagar innan löneutbetalning (runt 22:e varje månad) i Personalwebben, du hittar den under Mina anställningsuppgifter och lönespecifikation.

Du hittar även lönespecifikationen i förmånswebben med förklaringar till vad de olika raderna på specifikationen betyder. Du hittar den alltså på båda ställena. Slutar du inom AcadeMedia har du även tillgång till dina lönespecifikationer via förmånswebben 13 månader efter din sista arbetsdag.

Vill du ha din lönespecifikation per post eller via din internetbank?

Under Mina anställningsuppgifter > Lönespec via post/internetbank kan du anmäla att du vill ha din lönespecifikation via post/internetbank istället.

Innehållsansvarig

Uppdaterad