Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sjuk- och friskanmälan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Som medarbetare hos AcadeMedia har du en lagstadgad rätt att under de första 14 dagarna få sjuklön. Vid sjukfrånvaro längre än 14 kalenderdagar är det Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning. Du kan läsa mer om sjukfrånvaro här.

När du blir sjuk behöver du rapportera detta i Personalwebben på två ställen, i din tidrapport samt en sjuk-/friskanmälan

Registrera sjuk- och friskanmälan

Du behöver registrera din sjukfrånvaro senast den 2:a arbetsdagen för föregående månad.

Du hittar sjuk- och friskanmälan i Personalwebben under Sjuk- och friskanmälan. 

Klicka på knappen registrera och fyll i när du blev sjuk, klicka sedan på spara.

När du sedan har blivit frisk markerar du den aktiva raden och klickar på registrera för att skriva in när du kom tillbaka till arbetet. Spara när du är klar.

sjuk- och friskanmälan

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad