Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ny på jobbet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till AcadeMedia!

För att du som är nyanställd ska komma så snabbt som möjligt in i ditt nya jobb har vi här samlat det du behöver veta som gäller lön och löneutbetalning.

Anmäl konto för löneinsättning

Du behöver anmäla ditt kontonummer till Nordea som är AcadeMedias utbetalande bank.

Du anmäler ditt konto via denna länk (du loggar in med bank-id).

Du tar reda på vilket arbetsgivarnummer du tillhör genom att klicka på dokumentet AcadeMedia arbetsgivanummer på denna sida

Mer om din anställning

Läs gärna mer om arbetsmiljö, vad du har rätt till vad gäller pensionsförsäkring, friskvård, försäkringar och förmåner. I dokumenten på den här sidan hittar du också mer information som är viktig för dig som ny medarbetare. Läs också de policyer som gäller alla som arbetar inom AcadeMedia.

Innehållsansvarig

Uppdaterad