Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ny på jobbet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till AcadeMedia!

För att du som är nyanställd ska komma så snabbt som möjligt in i ditt nya jobb har vi här samlat det du behöver veta som gäller lön och löneutbetalning.

Skattsedel

Alla nya medarbetare behöver skicka in en preliminär A-skattsedel så att den skatt som ska dras från din lön blir rätt.

Skattsedel beställs hos Skatteverket. Skickas sedan in till löneavdelningen.

Anmäl konto för löneinsättning

Du behöver anmäla ditt kontonummer till Nordea som är AcadeMedias utbetalande bank.

Det enklaste sättet är via denna länk (du loggar in med bank-id): https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/personkonto.html

Du tar reda på vilket arbetsgivarnummer du tillhör genom denna länk: Anmälan lönekonto till Nordea.

Du kan även anmäla ditt konto genom att fylla i Anmälan lönekonto till Nordea, och skicka till Nordea.

Viktiga datum

Månadsvis

Senast 2:a arbetsdagen: tidrapport sänd för godkännande till chef
Senast 6:e arbetsdagen: chef skall attestera tidrapport och reseräkning/utlägg
Senast 6:e arbetsdagen: Alla nyanmälningar, personalanmälningar och löneunderlag så som t.ex. ledighetsansökningar, utläggskvitton och sjukintyg skall vara lönekontoret till handa

Årsvis

Senast 30 juni: friskvård för året skall vara rapporterat i förmånswebben

Mer om din anställning

Läs gärna mer om arbetsmiljö, vad du har rätt till vad gäller pensionsförsäkring, friskvård, försäkringar och förmåner. I dokumenten på den här sidan hittar du också mer information som är viktig för dig som ny medarbetare. Läs också de policyer som gäller alla som arbetar inom AcadeMedia.

Innehållsansvarig

Uppdaterad