Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Policy för gratifikationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias HR-direktör
Skapad: 2016-10-04

Allmänt

Inom AcadeMedia finns möjlighet att belöna extraordinära insatser från medarbetare genom en ekonomisk gratifikation. Insatsen ska röra något som går utöver medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter och de förväntningar man kan ställa i dessa. (Ordinarie arbete och goda prestationer inom detta belönas vid lönerevision och inte genom gratifikation.)

Beslut om gratifikation

En gratifikation beslutas av chef och men ska alltid även godkännas av överordnad chef enligt ”farmors-/farfarsprincipen”.

Regler för gratifikation

  • En gratifikation kan vara ett lägre belopp men får högst motsvara en månadslön för medarbetaren.
  • Gratifikation får ej betalas ut i förskott.
  • En ekonomisk gratifikation är inte semesterlönegrundande. Gratifikation är pensionsgrundande för personer som omfattas av ITP1, men inte för personer som omfattas av ITP2.
  • Gratifikation beskattas som inkomst.
  • Ett underlag om beloppet för gratifikationen och  varför gratifikation betalas ut ska arkiveras i medarbetarens personalakt.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad