Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Policy för gratifikationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Författare: HR-koncern
Beslutad: 2016-10-04

Giltighet

Denna policy gäller från och med 2016-10-04. Överenskommelser eller avtal om gratifikationer som ingåtts före denna policys antagande gäller fortsatt, men får ej förlängas eller förnyas.

Allmänt

Inom AcadeMedia finns möjlighet att belöna extraordinära insatser från medarbetare genom en ekonomisk gratifikation. Insatsen ska röra något som går utöver medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter och de förväntningar man kan ställa i dessa. (Ordinarie arbete och goda prestationer inom detta belönas vid lönerevision och inte genom gratifikation.)

Beslut om gratifikation

En gratifikation beslutas av chef och men ska alltid även godkännas av överordnad chef enligt ”farmors-/farfarsprincipen”.

Regler för gratifikation

  • En gratifikation kan vara ett lägre belopp men får högst motsvara en månadslön för medarbetaren.
  • Gratifikation får ej betalas ut i förskott.
  • En ekonomisk gratifikation är inte semesterlönegrundande. Gratifikation är pensionsgrundande för personer som omfattas av ITP1, men inte för personer som omfattas av ITP2.
  • Gratifikation beskattas som inkomst.

Ovanstående policy är godkänd av AcadeMedias koncernledning och fastställd i samband med koncernledningsmötet 2016-10-04.

 

 

Hur du som chef gör för att registrera en gratifikation hittar du här.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad