Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Telefonipolicy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skapad: 191209
Reviderad: 191209
Dokumentägare: Patrik Gustavsson

Syfte och omfattning

Telefonipolicyn ska tjäna som vägledning för medarbetarna och klargöra vilka möjligheter och krav som gäller inom detta område.

AcadeMedias IT-avdelning ansvarar för att telefonipolicyn hålls uppdaterad och känd bland medarbetarna.

Innehållsansvarig

Uppdaterad