Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Att lämna en visselblåsarrapport

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har haft en visselblåsarpolicy med tillhörande rutiner för hur visselblåsarrapporter ska följas upp sedan 2013. För att skydda den som lämnar information och ge trygghet i processen finns genom en rapporttjänst flera säkra sätt att anmäla missförhållanden inom koncernen. Tjänsten är upphandlad av en extern aktör, 2Secure, som har stor erfarenhet av att hantera visselblåsarrapporter.

Genom tjänsten går alla rapporter till 2Secure, som gör en objektiv bedömning och tar reda på vad som hänt. Den som rapporterar genom systemet är garanterad total anonymitet.

Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

  • Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden EMS274.
  • Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm.
  • Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.

Systemet är öppet för alla som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra policyer.

Har du frågor om systemet eller hanteringen av visselblåsarrapporter? Kontakta Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör och ansvarig för säkerhets- och visselblåsarfrågor för AcadeMedia, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad