Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Organisation och ledning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia är moderbolag till ett antal olika dotterbolag, vi kallar dem oftast utbildningsbolag. Majoriteten av alla medarbetare inom AcadeMediakoncernen är anställda på något av våra knappt 30 utbildningsbolag, som Pysslingen, Hermods, Eductus eller Sjölins gymnasium. De som är anställda på ägarbolaget arbetar till stor del med olika supportfunktioner som ekonomi, juridik, fastighet/inköp, HR och kommunikation. Vi har också delat upp oss i fyra segment, för- och grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och internationellt (vår norska och tyska verksamhet), dessa segment har egna ledningsgrupper.

Här beskriver vi vilka som leder AcadeMedia och hur företaget är uppbyggt. Länkarna leder till vår externa webbplats, vill du komma tillbaka till medarbetarwebben klickar du på ”medarbetare” i menyraden ovan.

Organisation

Ledning

Innehållsansvarig

Uppdaterad