Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

OmrådeExempel på dokumentBevaras/gallrasAnmärkning
Rättsliga processerÄrenden i domstol10 år
AnmälningsärendenBeslut och utredning av klagomål mot utbildningen10 år
Anmälning/utredning av kränkande behandling till huvudmannen enligt 6 kap 10 § skollagen10 år
Viktiga dokumentErbjudande om förskoleplatsGallras vid inaktualitet
Överenskommelse om platsGallras vid inaktualitet
Dokumentation för särskilt stöd enligt 8 kap 9 § skollagenGallras vid övergång till grundskolan
Dokumentation avseende tilläggsbelopp10 år
Protokoll från utvecklingssamtalGallras vid övergång till grundskolan
Plan mot kränkande behandling10 år
KlasslistorGallras vid inaktualitet
Dokumentation gällande frånvaro/NärvaroGallras vid läsårsslut
Tillbudsrapporter2 år efter inträffad incident
Protokoll från skyddsronder och övrigt arbetsmiljöarbete5 år efter upprättande
Utdrag ur belastningsregistret1 år efter anställningsdatum
Samtyckesblankett för publicering av namn/foto/video2 år efter att samtycket har upphört att gälla

Innehållsansvarig

Uppdaterad