Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För- och grundskolesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Segmentsgemensamma funktioner

Marcus Strömberg, tillförordnad segmentschef

AcadeMedias fristående förskolor

Veronica Rörsgård, chef AcadeMedias fristående förskolor

Annika Bergh, skolchef region 1

Cecilia Rosman, skolchef region 2

Jeanette Elgén, skolchef region 3

AcadeMedias grundskolor

Anneli Hammarberg, tillförordnad chef AcadeMedias grundskolor

Pysslingen skolor

Åsa Blom, utbildningsdirektör

André Wallin, skolchef region 1

Anna Eriksson,, skolchef region 2

Eva-Lotte Stavle, skolchef region 3

Vittra

Anneli Wisen, tillförordnad utbildningsdirektör

Andreas Hassel, skolchef region 1

Torbjörn Jansson, skolchef region 2

Anneli Wisen, skolchef region 3

Innehållsansvarig

Uppdaterad