Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förskolesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Marcus Strömberg, segmentschef

AcadeMedias förskolor Sverige

Veronica Rörsgård, segmentsområdeschef Pysslingen Förskolor

Annika Bergh, skolchef region 1

Elisabeth Leander, skolchef region 2

Jeanette Elgén, skolchef region 3

Isabella Gynne Västberg, HR-chef

Louise Vikbladh, controllerchef

Sara Lindberg, kvalitetschef

Anna Barrner, marknadschef

AcadeMedias förskolor Norge

Marit Lambrechts, chef AcadeMedias förskolor Norge

Trond Jahren, CFO

AcadeMedias förskolor Tyskland

Kristofer Hammar, chef AcadeMedias förskolor Tyskland

Cornelia Möhrlen, CFO

Innehållsansvarig

Uppdaterad